Άπεικταλ

Αναστασία Ζωή Σουλιώτου, Άπεικταλ, Σκόνες σε καμβά, 1,20 x 1,80 μ, 2007

Αναπτύγματα

Αναστασία Ζωή Σουλιώτου, Αναπτύγματα, Κολλάζ και σκόνες σε καμβά, 1,20 x 1,80 μ, 2008

cmuf1fv

Αναστασία Ζωή Σουλιώτου, Πίσω από το κίτρινο, Σκόνες σε καμβά, 1,20 x 1,80 μ, 2008