Ατομικά Εικαστικά Έργα

Πίνακες Ζωγραφικής & Χαρακτικά

google.citescapes

Metro-Net goes Google; a meta-Kippenberger e-globality

London Tube: μέρος σειράς από μεταξοτυπίες για το Μετρό του Λονίνου

Εγκατάσταση London Walkers

Εκθέσεις

Συλλογικά Εικαστικά Έργα

Το Μετρό των Φανταστικών Γραμμών

AMPASTASIA

Salon Limited

Εκθέσεις

αιέν αριστεύειν 20 10