Συμμετοχή της Αναστασίας Ζωής Σουλιώτου στη διαδικτυακή έκθεση ARTvirusEARTH @ web exhibition The Pandemic of ART virus

Το μάτι της Γης

Αναστασία Ζωή Σουλιώτου – Anastasia Zoi Souliotou | Το μάτι της Γης – Earth’s eye, μάτι_Γης | Διαστάσεις Α3 – Dimmensions A3 | Γραφίτης και μελάνι σε χαρτί – Graphite and ink on paper | site: https://anastasiazoisouliotou.wordpress.com/ | mail: anazsol@hotmail.com