ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

MORE INFORMATION

Η έκθεση ΑΠΟΠΛΟΥΣ, Οι Αόρατες ΠΟλεις και οι Πόλεις Λιμάνια του ΙoνίΟΥ: οι εικαστικές +Ομιλίες Ελλήνων Λογοτεχνών με τον Calvino, διοργανώνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και τη Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού, στο πλαίσιο της δράσης “Park of literary travels in Greece and Magna Graecia” με το ακρώνυμο POLYSEMI, του Επιχειρησιακού Προγράμματος “INTERREG V–A Greece Italy 2014–2020”. Η έκθεση φιλοξενήθηκε στις Αλευραποθήκες στο Παλαιό Φρούριο της Κέρκυρας. Τα εγκαίνια της πραγματοποιήθηκαν στις 21 Ιουνίου και η διάρκειά της ήταν έως 7 Ιουλίου 2019.
Επιμέλεια –σχεδιασμός, υλοποίηση, επιστημονική τεκμηρίωση: Δρ. Ευφροσύνη Τσακίρη Αρχιτέκτονας Μηχανικός, μέλος του εργαστηρίου Πολεοδομικής Σύνθεσης, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ
Υπεύθυνη συντονισμού και οργάνωσης για το ΥΠΠΟΑ: Άννα Καλαφατάκη, Προϊσταμένη Τμήματος Θεάτρου και Χορού).

The Exhibition APOPLUS, Invisible Cities and Greek City Ports of the Ionian: visual art dialogues between Greek litterateurs and Calvino, is organized by the Hellenic Ministry of Culture and Sport, General Directorate of Contemporary Culture, in the framework of the action “Park of literary travels in Greece and Magna Graecia”, with the acronym POLYSEMI of the “INTERREG V-A Greece Italy Programme 2014-2020”. The exhibition was hosted at Alevrapothikes building in the Old Fortress of Corfu. The exhibition was inaugurated on June 21 and ran until 7 July 2019.
Curating: design, implementation, scientific documentation, Dr. Efrossyni Tsakiri Architect, member of the Laboratory of Urban Design, School of Architecture NTUA
Project organizer and coordinator for the HMCS, Anna Kalafataki, Director of Department “Theater and Dance”