Έκθεση Πλατφόρμα20 στο Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης

Platform20 exhibition at Greek Contemporary Art Institute.

Anastasia Zoi Souliotou, I’ve Never been to London City – google.citescapes, artist’s book, London 2011

Book Preview 

Order book